THE EFFECT OF BUSINESS SIZE AND GENDER DIVERSITY OF BOARD OF DIRECTORS ON EARNING QUALITY OF BUSINESSES


Creative Commons License

TÜRKOĞLU K., GÜRBÜZ C.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.14, no.27, pp.31-50, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The study is conducted to determine the effect of firm size and gender diversity of the board of directors on earnings quality, which can be expressed as the ability of reported earnings to predict earnings. In the study research 11 food, beverage and tobacco companies that are focused in the manufacturing sector in Borsa Istanbul during the period of 2010-2020. In the study, the size of the business and the gender diversity of the board of directors and the income quality ratio variable are used. In the scope of the study, the method used to determine the effect of gender diversity of the board of directors and business size on earnings quality is panel data analysis method. As a result of the study, it is determined that the gender diversity of the board of directors and the size of the business have a positive effect on the quality of earnings.
Çalışma, kazançları tahmin etmede raporlanmış olan kazançların kabiliyeti şeklinde ifade edilebilen kazanç kalitesi üzerinde işletme büyüklüğü ve yönetim kurulu cinsiyet çeşitliliğinin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Borsa İstanbul’da 2010- 2020 döneminde imalat sektöründe işlem gören 11 gıda, içecek ve tütün şirketine odaklanılmıştır. Çalışmada işletme büyüklüğü ve yönetim kurulu cinsiyet çeşitliliği ile kazanç kalitesi (gelir kalitesi oranı) değişken olarak kullanılmıştır. İşletme büyüklüğü ve yönetim kurulu cinsiyet çeşitliliğinin kazanç kalitesine etkisini tespit etmek amacıyla panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucu, yönetim kurulu cinsiyet çeşitliliğinin ve işletme büyüklüğünün kazanç kalitesi üzerine pozitif yönlü etkiye sahip olduğunu göstermiştir.