Hematolojik Parametrelerin Erken Gebelik Kayıpları Üzerine Tanısal Etkisi


YILDIRIM BAŞ F. , TOLA E. N. , SAK S. , ÇANKAYA B. A.

10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Turkey, 6 - 09 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey