Sağlık Yönetimi Alanında Stratejik Maliyet Yönetimi Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi


Creative Commons License

Ünal A. K., KOÇYİĞİT S. Ç.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.25, no.2, pp.700-713, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

İşletmelerin öncelikli hedefi, değişen piyasa şartları ve rekabet ortamında maliyetlerini kontrol altına alarak yönetim amaçlarını gerçekleştirebilmektir. Stratejik maliyet yönetimi kavramı ise bu doğrultuda işletmelere katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin yönetim amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda katkı sağlayan stratejik maliyet yönetimine dair, bibliyometrik analiz çalışması yapılarak gelecekteki araştırmacılara detaylı bilgiler sunmak amacı güdülmektedir. Araştırmada kullanılan veriler PubMed veri tabanından yararlanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın odak noktasını, “Sağlık Yönetiminde Stratejik Maliyet Yönetimi” anahtar kelimesini temel alan araştırmalar oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında konuyla ilişkili olarak; yazarlar, ülkeler, atıf sayıları, terimler gibi bazı olgulara dair oransal hesaplamalara yer verilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin literatüre katkılarının diğer ülkelere kıyasla oldukça kısıtlı olduğuna ulaşılmıştır.