Kasımoğlu O M Özgür N Karamanderesi İ H ve Çalışkan T A 2015 Ömerbeyli Köyü Germencik Aydın yöresi jeotermal su arama ve üretim kuysunda hidrotermal alterasyon modellemesi


ÖZGÜR N.

68 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, S. ?., Turkey, 9 - 13 February 2015, pp.270-271

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.270-271
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes