Production and Characterization of Bioactive Components enriched Soft Drinks


Creative Commons License

Özgül H. K. , Yiğitarslan S.

International Journal of Latest Research in Engineering and Technology (IJLRET), vol.07, no.09, pp.42-52, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 07 Issue: 09
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : International Journal of Latest Research in Engineering and Technology (IJLRET)
  • Page Numbers: pp.42-52

Abstract

Abstract: Functional foods, which aim to use the existing opportunities effectively to meet the food need due to the increasing population in the world, are still lacking in producing new products to support human health. In this study, functional food components were brought together to produce a non-alcoholic beverage that can be offered to individuals and has a resistance-increasing and immune system-strengthening effect. In the study, extracts containing flavonoids obtained from different plant sources and extraction method were added to the proteins found in liquid form in whey, and the mixture was enriched with casein obtained from milk. Pomegranate, cinnamon and chamomile plants have been selected considering their high flavonoid content and different colors and odours. In the extraction process, it was optimized with the Box-Behnken experimental design by using the classical extraction method in water solvent. Three different beverage samples with different effects were produced by adding casein and whey produced by precipitating the protein of milk with acetic acid and evaporating the acid to the prepared extracts, depending on the amount of antioxidants to be taken daily. It is recommended to prefer chamomile-based drinks for a positive and calming effect on cancer cells, pomegranate flower to neutralize harmful components accumulated in the body, cinnamon-based drinks for a soothing effect in neurodegenerative diseases, and to consume all beverage samples to observe all these antiinflammatory effects is expected to lead. 

Gıda ihtiyacını karşılamak için var olan imkanları etkin bir şekilde kullanmayı amaçlayan fonksiyonel gıdalar, Dünyada artan nüfusa, insan sağlığını destekleyecek yeni ürünler üretmekten hala yoksundur. İçinde Bu çalışmada fonksiyonel gıda bileşenleri bir araya getirilerek alkolsüz içecek üretilebilecek bireylere sunulan, direnç artırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahiptir. Çalışmada, farklı bitki kaynaklarından ve ekstraksiyon yönteminden elde edilen flavonoidleri içeren ekstraktlar peynir altı suyunda sıvı halde bulunan proteinler ve karışım sütten elde edilen kazein ile zenginleştirildi. Nar, tarçın ve papatya bitkileri yüksek flavonoid içerikleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. farklı renkler ve kokular. Ekstraksiyon işleminde Box-Behnken deneyi ile optimize edilmiştir. sulu çözücüde klasik ekstraksiyon yöntemi kullanılarak tasarım. Farklı içerikli üç farklı içecek numunesi Sütün proteininin asetik asit ile çökeltilmesiyle üretilen kazein ve peynir altı suyunun eklenmesiyle etkiler üretildi. ve günlük alınacak antioksidan miktarına bağlı olarak hazırlanan ekstraktlara asidin buharlaştırılması. Bilişim Teknoloji kanser hücreleri üzerinde olumlu ve sakinleştirici etki için papatya bazlı içeceklerin tercih edilmesi önerilir, vücutta biriken zararlı bileşenleri nötralize etmek için nar çiçeği, nörodejeneratif hastalıklarda yatıştırıcı etki ve tüm bu anti-inflamatuar etkileri gözlemlemek için tüm içecek örneklerini tüketmesi beklenir.