Holt-Oram Öntanılı Hastada Bobath yaklaşımının Etkinliği: Olgu sunumu


IŞIK E. İ. , ERGAN M. , DİDİN E.

XV. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ, Turkey, 8 - 12 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey