Çalışkan T A ve Özgür N 2012 Isparta kuzeyinde Eosen yaşlı birimler içinde yeralan kil yataklarının jeolojik mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması


ÖZGÜR N.

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Turkey, 9 - 13 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes