Diyarbakır’da Pamuk Alanlarından Toplanan Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae) Popülasyonlarında Abamectin Duyarlılık Düzeyleri ile Esteraz ve GST Enzim İlişkileri


Yorulmaz Salman S., Bayram E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.3, pp.917-921, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

aaa