Oksim İçeren Yeni Ligand ve Mononükleer Cu(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzimatik Etkinliklerinin İncelenmesi


GÖRGÜLÜ G., ÇİÇEK M. B. , DEDE B.

VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18 - 21 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text