Functional Characteristics and Growth Conditions of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)


Kilic S.

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.624-629

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.624-629

Abstract

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is a rare plant that contains a high percentage of macronutrients such as protein, carbohydrate, fat and micronutrients such as vitamins and minerals. It has a high quality nutritional value due to the perfect balance of essential amino acids in grains. It also contains a large number of phytochemicals, including saponin, phytosterols, phytochdisterols, phenolics, and bioactive peptides. This plant has been selected as the food of the future due to its ability to show wide range of food quality, its impact on health and its ability to easily adapt to adverse environmental conditions. Quinoa is a very old plant (about 7000 thousand years) that has survived to the present day and its chemical compounds, functional, phenological and biological properties are not sufficiently illuminated. All properties of the seeds of this plant, which is called the food of the future, should be investigated and the possibilities of cultivation in the territory of our country should be defined. Quinoa plant, which has a very important place in human nutrition, is a plant that needs to be studied with a very good adaptation against increasing abiotic stresses in our world which is getting more and more polluted day by day. For this purpose, the study, which describes the nutrient content, chemical components, usage areas, phenological and adaptation properties of quinoa plant, has been prepared. 
 

Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) yüksek oranda protein, karbonhidrat, yağ gibi makrobesinler ile vitamin, mineral gibi mikrobesinleri yüksek oranda içeren nadir bitkilerdendir. Tanelerinde temel aminoasitlerin mükemmel dengelenmesi ile oluşmuş protein sayesinde yüksek kalitede besin değerine sahiptir. Aynı zamanda tohumlarında saponin, fitosteroller, fitoekdisteroller, fenolikler ve biyoaktif peptitlerin bulunduğu çok sayıda fitokimyasal içerir. Bu bitki, besin kalitesi, sağlık üzerindeki etkisi ve olumsuz çevre şartlarına kolayca adaptasyon göstererek geniş yayılış gösterebilme kabiliyetinden dolayı geleceğin gıdası olarak seçilmiş ve 2013 yılı kinoa yılı olarak tanımlanmıştır. Kinoa çok eski (yaklaşık 7000 bin yıldan beri) zamanlardan günümüze ulaşan ve kimyasal bileşikleri, fonksiyonel, fenolojik ve biyolojik özellikleri yeterince aydınlatılmamış bitkidir. Geleceğin gıdası olarak adlandırılan bu bitkinin tohumlarının tüm özellikleri araştırılmalı ve ülkemiz topraklarında yetiştirilme olanakları tanımlanmalıdır. İnsan beslenmesinde oldukça önemli yeri olan kinoa bitkisi, gün geçtikçe kirlenen dünyamızda artan abiyotik streslere karşı oldukça iyi adaptasyon göstermesi ile de üzerinde çalışılması gereken bir bitkidir. Bu amaçla, kinoa bitkisinin besin içeriği, kimyasal bileşenleri, kullanım alanları, fenolojik ve adaptasyon özelliklerini tanımlayan çalışma hazırlanmıştır.