In Vitro Ortamda Gümüş Nanopartikül (AgNP) Uygulamalarının Oğulotu (Melissa officinalis L.) Bitkisinde Kallus Oluşumu ve Yapısına Etkisi


Kapdan G., Coşkun Y.

International Young Researchers Student Congress, Aydın, Turkey, 21 - 23 October 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Nanopartiküller (NP), bitki biyoteknolojisinde bilinen biyo elisitörlerdir ve bitkilerin sahip oldukları fiziksel özellikleri iyileştirmek amaçlı kullanılarak bitkiler üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. Bitki doku kültürü tekniğinin son yıllarda popülaritesini koruyan nanoteknoloji alanıyla iç içe olup NP'lerin uygulanması, mikrobiyal kontaminantların eksplantlardan başarıyla uzaklaştırılmasına yol açmış ve NP'lerin kallus indüksiyonunda, organogenezde, somatik embriyojenezde, somaklonal varyasyonda, genetik transformasyonda ve ikincil metabolit üretiminde olumlu rolünü göstermiştir. Bu çalışmada, tıp, eczacılık, parfümeri, kozmetik ve gıda sanayinde çok sayıda kullanım alanına sahip olan oğulotunun (Melissa officinalis L.), çoğaltımı sırasında oluşan sorunların giderilmesi ve tohumlarının çok küçük yapıda olması nedeniyle tarlada düzenli bir ekime imkân vermediğinden etkili bir kallus kültürü yöntemi araştırılmıştır. Bu amaçla, oğulotu yaprak eksplantları farklı miktarlarda (0, 25, 50, 75 ve 100 µg/l) gümüş nanopartikülü (AgNP) ve 2.0 mg/l BAP ve 1.0 mg/l NAA içeren MS besin ortamlarına alınmıştır. Ortamın pH 5.8’ı ayarlandıktan sonra otoklavda 121°C’de 40 dakika sterilize edilmiştir. Ortama aktarılan yaprak parçaları 30-35 gün boyunca karanlıkta 25±2°C’de inkübatörde tutulmuştur. Kalluslar iki kez aynı ortamda alt kültüre alındıktan sonra kallus oluşum oranları (%), ağırlıkları (g) ve çapları (cm) ölçülüp, ayrıca yapıları ve renkleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kallus oluşum oranları tüm AgNP uygulamalarında kontrol grubuna göre artış göstermiştir. En yüksek kallus oluşum oranı 50 µg/l (% 98) AgNP içeren ortamlarda olmuştur. Kontrol grubuna (0.051 g - 0.8 cm) göre en fazla kallus ağırlığı (0.196 g) ve kallus çapı (1.1 cm) yine 50 µg/l AgNP uygulamasında görülmüştür. Bu uygulamada kallus yapısı sıkı ve rengi ise yeşil olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma ile AgNP uygulamalarının kallus oluşumu üzerine olumlu etki yaptığı ve kullanılan konsantrasyonlar arasında daha düşük miktarların daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gümüş Nanopartikülü, Kallus, Melissa officinalis L., Oğulotu