EARTH FILLED IN ÇATALHÖYÜK


ÜNAL S., DEMİR D., KÜÇÜKKAVAS D. B.

XII.International Turkıc Art, Hıstory and Folklore Congress/Art Actıvıvıtıes, Konya, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.1-9

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Throughout the centuries, Anatolia has hosted various civilizations in the historical and cultural process, and it has housed colorful cultures created by civilizations. While the Anatolian lands were witnessing the colorful periods of the civilization history in the Neolithic period, the most important settlements of the history were founded on these lands. One of the most important settlements such as Çayönü (Diyarbakır), Göbekli Tepe (Şanlıurfa) and Hacılar (Konya) is Çatalhöyük. Çatalhöyük, which sheds light on the Neolithic Age, is of great importance both for its cultural richness and for its human history. The seals between the terra cotta excavations during the excavations have a history of 9000 years. The seal, which has been used by different civilizations for many years, has been a symbol of power and wealth. They differ in terms of the date they are made and the areas where they are used. It shows that they are affected by each other by these differences which are developed by communication between civilizations.Seals are also known to guide the discovery of the roots of the ceramics recovered from the archaeological excavations. The production of ceramics on these soils is dated to the Neolithic Age at Çatalhöyük. It started in 7b and has survived until today. As a result of the data obtained from the archaeological excavations carried out to date in Çatalhöyük campus, in addition to the terra cotta pottery, stamp seals were found in houses, cemeteries and sacred areas. In  Çatalhöyük, stamp seals have been used in order to indicate ownership with the development of the production economy or to decorate the grain and weaving areas. In short, the seals have been used as a means of transferring the socio-cultural structure of the period of time, the socio-economic structure to the following civilizations throughout the ages.

Words; Konya, Çatalhöyük, Tamga, Seal, Ceramic, Clay

Seals are also known to guide the discovery of the roots of the ceramics recovered from the archaeological excavations. The production of ceramics on these soils is dated to the Neolithic Age at Çatalhöyük. It started in 7b and has survived until today. As a result of the data obtained from the archaeological excavations carried out to date in Çatalhöyük campus, in addition to the terra cotta pottery, stamp seals were found in houses, cemeteries and sacred areas. In  Çatalhöyük, stamp seals have been used in order to indicate ownership with the development of the production economy or to decorate the grain and weaving areas. In short, the seals have been used as a means of transferring the socio-cultural structure of the period of time, the socio-economic structure to the following civilizations throughout the ages.

Words; Konya, Çatalhöyük, Tamga, Seal, Ceramic, Clay

Özet

Anadolu yüzyıllar boyunca tarihsel ve kültürel süreç içerisinde çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve uygarlıkların yarattığı renkli kültürleri kendi içinde barındırmıştır. Anadolu toprakları Neolitik Çağda uygarlık tarihinin renkli dönemlerine sahne olurken aynı zamanda tarihin en önemli yerleşim merkezleri de bu topraklar üzerinde kurulmuştur. Çayönü(Diyarbakır), Göbekli tepe (Şanlıurfa),Hacılar (Konya) gibi çok önemli yerleşim merkezlerinden birisi de Çatalhöyük’tür. Neolitik Çağa ışık tutan Çatalhöyük, hem kültürel zenginliğini hem de insanlık tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Kazılarda çıkan pişmiş toprak  buluntular arasındaki mühürler 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Uzun yıllar boyunca farklı uygarlıklar tarafından kullanılan mühür,(tamgalar) güç ve zenginliğin bir simgesi olmuştur. Yapıldıkları tarih açısından ve kullanıldığı alanlar bakımından farklılıklar gösterirler. Uygarlıklar arasındaki iletişime bağlı olarak gelişen bu farklılıklarla, birlikte birbirlerinden etkilendiğinide gösterir.

Mühürler aynı zamanda arkeolojik kazı çalışmalarında ele geçen seramiklerin kökenlerinin bulunmasında da yol gösterici oldukları bilinmektedir. Bu topraklar üzerinde yapılan seramik üretimi neolitik çağ Çatalhöyük’te M.Ö. 7 binde başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. Çatalhöyük yerleşkesinde bugüne kadar yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen veriler sonucunda pişmiş topraktan yapılmış çanak- çömleklerin yanı sıra evlerde, mezarlıklarda ve kutsal alanlarda damga mühürler bulunmuştur. Çatalhöyük’te üretim ekonomisinin gelişmesi ile birlikte mülkiyet belirtmek ya da tahıl ve dokuma alanlarında süsleme yapmak için damga mühürler kullanılmıştır. Kısacası mühürler kullanıldıkları zaman diliminin sosyo kültürel yapısını, sosyo ekonomik yapısının çağlar boyunca kendinden sonraki uygarlıklara  aktarım aracı olmuştur.

Kelimeler; Konya, Çatalhöyük, Tamga, Mühür, Seramik, Kil