HAYVAN ÇİFTLİĞİ ROMANINDAKİ AST ÜST İLİŞKİLERİNİN EFENDİ-KÖLEDİYALEKTİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


BOZKURT K., GÜNAY A., ÇELİK R.

17. ULUSLARARASI KATILIMLIĠġLETMECĠLĠK KONGRESĠ, 26 - 28 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes