WITH THREE-DIMENSIONAL PRINTING TECHNOLOGY, CLAYS OF LAKES REGION


Creative Commons License

Ünal S., Hasekioğlu U.

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, January 21-23, 2022 Gaziantep, Turkey, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 February 2022, pp.225-234

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.225-234
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanlık varoluşundan günümüze kadar temel gereksinimlerini karşılamak için mutlaka alet kullanmıştır. İnsanın yaşam mücadelesinde ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk basamakları kapsamında gerekli olan yardımcı aletler, varoluşla birlikte onun zekâsıyla yaratıldı. İnsanlığın ilk devrimi Neolitik Dönemin en önemli buluşu olarak kabul gören pişmiş toprak üretimi, Tunç Çağına doğru evirilerek ilk endüstriyel üretim aracı olan çömlekçi çarkı ile daha pratik ve estetik olarak üretimini sürdürdü. Katmanlı baskı yöntemi ile çalışan 3D yazıcılar tasarım ve malzeme bakımından geniş bir yelpazeye sahip olup polimer reçine ve kompoze malzemelerin ısıl veya kimyasal işlemlerden geçirilmesiyle üretilmektedir. PLA, ABS, PETG gibi hammaddeler yardımıyla baskı yapılan 3D yazıcılar plastik özelliğiyle seramik üretimi alanında da önemli bir yer edinmektedir. Çark öncesi ve sonrasında da devam eden seramik kilini şekillendirmede kullanılan sucuk (fitil) tekniği günümüz seramik sanatında halen sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Günümüz inovasyon alanında kullanıma sokulan üç boyutlu (3B) yazıcılar, seramik killerini şekillendirirken, düz bir mantıkla prehistorik dönemlerde başlayan sucuk tekniğini kullanmaktadır. Bununla birlikte devinim esaslı bir makine olan 3B seramik yazıcıları da primitif sucuk tekniği ile çömlekçi çarkının bütünleşik teknolojisinin çağdaş ve inovatif bir görüntüsünü vermektedir. Sanatsal boyutunun dışında, arkeolojik, antropolojik vb. kültür bilimlerinin önemli bir öğesi olan çömlekçilik, Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında da kıymetli bir maddi kültürdür. Bölgesel kil yataklarından temin edilen killerin inovasyon içeriğinde değerlendirilmesi ve buradan çıkışla form araştırmalarının yapılabilme pratiğinin hızlandırılması, kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. Seramik üretiminde üç boyutlu yazıcılar için yazılımın komuta edeceği mekaniğinin en önemli hammaddesi kuşkusuz kildir. Dolayısıyla tüm prehistorik ve antik dönemleri kesintisiz bir çömlekçilik kültürüyle yaşayan Göller Bölgesi killeri ele alınarak 3B yazıcılarla seramik üretimine uyumu konusu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göller Bölgesi, 3B Yazıcılar, Çömlekçilik, Teknoloji