İNFERTİLİTE ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER


KARA S., ORAL H. B. , TÜRKER Y., YILDIRIM BAŞ F. , ÖNGEL K.

11. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Turkey, 16 - 20 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey