Isparta - Senirkent İlçesinde Güneş Enerjisi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma


ÖZSOY K., ACAR E.

SDU Teknik Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.29-37, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: SDU Teknik Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.29-37
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Today's indispensable consumption means is energy. The vast majority of this energy is derived from fossil fuels. The harmful effects of these fuels on the environment and their limited resources have led to the search for alternative energy sources. The most common source of solar energy from alternative energy sources is photovoltaic. Photovoltaic cells are rapidly becoming widespread due to the absence of environmental pollutants and the conversion of solar energy directly into electricity. In This study, consists of the voltage and current data obtained when the solar panel is in the unloaded state according to the hours indicated in Senirkent district of Isparta province. Among the renewable energy sources in the study, electricity was generated using photovoltaic batteries and the battery was stored. However, some useful suggestions were presented in the results section.

Günümüzün vazgeçilmez tüketim araçlarından biri de enerjidir. Bu enerjinin büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Bu yakıtların gerek çevreye verdikleri zararlar gerekse kaynaklarının sınırlı oluşu, alternatif enerji kaynakları arayışına sebep olmuştur. Güneş enerjisinden doğrudan elektrik üretimi için güneş panelleri kullanılır. Güneş pilleri (fotovoltaik hücreler) çevre kirletici atıkların bulunmayışı, güneş enerjisini doğrudan doğruya elektrik enerjisi çevirmesi nedeniyle hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma, Isparta ilinin Senirkent ilçesindeki belirtilen saatlere göre güneş panelin yüksüz durumda iken elde edilen açık devre gerilimi (Uoc) ve kısa devre akımı (Isr) verilerinden oluşmaktadır. Çalışmada yenilenebilir enerji kaynakları arasında fotovoltaik pil kullanarak elektrik enerjisi üretilmiş olup, aküde depo edilmiştir. Bununla birlikte sonuçlar bölümüyle yararlı öneriler sunulmuştur.