Çift Kariyerli Akademisyenlerin İşyeri ve Evdeki İyi Oluşları Üzerine Bir Saha Araştırması


Öztürk M., ÇARIKÇI İ. H. , Alparslan A. M.

İŞ VE İNSAN DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.145-155, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: İŞ VE İNSAN DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.145-155
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

This research was conducted for academicians' attitudes towards being dual-career and determining whether the wellbeing of the workplace and the home differed with the demographic characteristics. At the same time determining the correlation between wellbeing at workplace and home was the other aim of study. Carried out on the dual-career academics at Su¨leyman Demirel University in Isparta, this study was performed by providing the participation of some 244 couples selected with the snowball method. The data were collected by employing the face-to-face questionnaire method. In the questionnaire, it was intended to analyze data with varied statistical method about the demographic information on the academic couples, the attitudes of the couples towards being dual-career, their attitudes towards the number of children and towards having children, and the evaluation of well- being in the workplace and at home. According to the findings obtained, it was seen that those with more than one child were happier in their workplaces, that a negative attitude towards being dual- career was not relevant to the number of children, and that having children had no significant effect on the academic career. There are significant, positive, and strong correlations among well-being at home, well-being in the workplace, and job satisfaction. The academic couples with negative attitudes towards being dual-career are unhappier in the workplace and at home. In addition, another finding revealed is that the female academics among the academic couples were more successful in terms of works produced than the males.

Bu aras¸tırma; akademisyen es¸lerin c¸ift kariyerli olmaya dair tutumlarını o¨lc¸mek, is¸ yeri ve evdeki mutluluklarının demografik o¨zellikler ile farklılas¸ıp farklılas¸madıgˆını tespit etmek amac¸lı gerc¸ekles¸tirilmis¸tir. Aynı zamanda is¸ yeri ve evdeki mutlulugˆun arasındaki ilis¸kiyi tespit etmek bu c¸alıs¸manın bir digˆer amacıdır. Isparta Su¨leyman Demirel U¨niversitesinde bulunan c¸ift kariyerli akademisyenler u¨zerine yapılan b u c¸alıs¸ma, kartopu yo¨ntemiyle sec¸ilmis¸ 244 c¸iftin katılımı sagˆlanarak yapılmıs¸tır. Yu¨z yu¨ze anket yo¨ntemi uygulanarak veriler toplanmıs¸tır. Ankette; akademisyen es¸lere ait demografik bilgiler, es¸lerin c¸ift kariyerli olmaya yo¨nelik tutumları, c¸ocuk sayısı ve c¸ocuk yapmaya dair tutumları, is¸ yerindeki ve evdeki mutlulugˆun degˆerlendirilmesine yo¨nelik veriler c¸es¸itli istatistiksel yo¨ntemlerle analiz edilmis¸tir. Elde edilen bulgulara go¨re; 1’den fazla c¸ocuk sahibi olanların is¸yerlerinde daha mutlu oldugˆu, c¸ift kariyerliligˆe dair olumsuz tutum ile c¸ocuk sayısının alakalı olmadıgˆı, c¸ocuk sahibi olmanın akademik kariyer u¨zerinde anlamlı bir etkisinin olmadıgˆı go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Evdeki mutluluk, is¸ yerindeki mutluluk ve is¸ tatmini arasında anlamlı, pozitif ve kuvvetli du¨zeyde ilis¸ki mevcuttur. C¸ift kariyerli olmaya yo¨nelik olumsuz tutum ic¸inde olan akademisyen es¸ler, is¸ yerinde ve evde daha mutsuzdur. Ayrıca akademik c¸iftlerde kadın akademisyenlerin erkeklere go¨re u¨retilen eserler ac¸ısından daha bas¸arılı oldugˆu da ortaya konan bulgulardandır.