SAĞLIK MESLEK GRUPLARINDA HUBRİS SENDROMUNUN VARLIĞINAİLİŞKİN KEŞFEDİCİ BİR ÇALIŞMA


UYSAL Ş. A. , ÇELİK R.

17. ULUSLARARASI KATILIMLI ĠġLETMECĠLĠK KONGRESĠ, 26 - 28 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text