SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA AYAK POSTÜRÜ İLE FLEKSİBİLİTE, VÜCUT KÜTLESİ VE YAŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNARAŞTIRILMASI


KARAPINAR M. , KISACIK P., YILDIZ Ş., KIRDI E., MERİÇ A., BEK N.

10. Uluslararası Protez- Ortez Kongresi, 18 - 20 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text