Bazı HPGe Detektörü İçin Geant4 Simülasyon Çalışmaları


TEKİN H. O. , AKKURT İ. , KARA Ü.

7. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey