Ticari bir numunede bulunan renk maddelerinin kısmi en küçük kareler yöntemi ile tayini


ERTOKUŞ G., AKTAŞ A. H.

XI. Ulusal Spektroskopİ Kongresİ, Turkey, 23 - 26 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey