Osmanlı Kadın Yükseköğretiminde Girişimcilik Kodları: Ticaret Mekteb-i Âlîsi, İnas Dârülfünunu ve Dârülmuallimat


ÖZKUL A. S. , BAYSAL H.

II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Muğla, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.144-156

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.144-156