Vasıf Öngören’in Zengin Mutfağı Oyununa Metinlerarası İlişkiler Çerçevesinde Bir Bakış


İri E. C.

13th Eurasian Conferences on Language and Social Sciences, Daugavpils, Latvia, 5 - 06 February 2022, pp.529-540

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Daugavpils
  • Country: Latvia
  • Page Numbers: pp.529-540
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Çağdaş Türk tiyatrosunda ilk olarak Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı’yla temsil edilen epik tiyatro estetiği, 1960’lı, 70’li yıllarda toplumcu gerçekçi yönelimdeki oyun yazarlarının kalem tecrübelerinin yoğunlaştığı bir alan hâline gelir. Çoğunlukla oyunculuk ve/veya sahneye koyuculuk gibi ikincil kimlikleri de bulunan bu yazarların Bertolt Brecht’le ve onun estetiğiyle kurduğu ilişki zaman zaman yazının alanını aşar. Bu çok yönlü yazarlar arasında 1960 sonrası Türk tiyatrosunun dikkate değer isimlerinden Vasıf Öngören de yer alır. Oyun yazarlığının yanı sıra oyuncu ve sahneye koyucu olarak da çağının tiyatrosuna katkı sunan Öngören, Brecht’in Adam Adamdır, III. Reich’ın Korku ve Sefaleti ve Sezuan’ın İyi İnsanı oyunlarını Türkiye’de seyirciyle buluşturur. Bununla birlikte, kaleme aldığı dört tiyatro eserinde de epik tiyatro düşüncesine bağlı kalır. Öngören, ilk sahne yapımı 1977’de gerçekleşen Zengin Mutfağı adlı oyununda, Brecht tiyatrosuyla kurduğu bağı daha farklı bir boyuta taşır. Brecht’in III. Reich’ın Korku ve Sefaleti’ni 1976’da Faşizmin Korku ve Sefaleti adıyla sahneleyen yazar, Zengin Mutfağı’nı bu oyunun bir epizodundan yola çıkarak kurgular. Bu bildiride, Öngören’in metinlerarası ilişkiler çerçevesinde incelenmeye uygun olan bu kurgusu konu edilecek, kaynaklık eden ve kaynaklanan yazar/metin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.