Liderlik Stilleri ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İzmir Karabağlar İlçesinde Bulunan Devlet Okulları Üzerinden İncelenmesi - Investigation of Relationship Between Leadership Styles and Organizational Commitment through Public Schools: The Case of Karabaglar District of İzmir Province


SOBA M., AKMAN E. , EROĞLU E. C.

İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research - Turk), vol.10, no.4, pp.1123-1147, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.20491/isarder.2018.566
  • Title of Journal : İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research - Turk)
  • Page Numbers: pp.1123-1147