AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKUNDA MÜDAFİ YARDIMINDAN YARARLANMA HAKKI


Creative Commons License

Belci O.

in: İNSAN HAKLARINDA BULUŞMAK, ŞAFAK EVRAN TOPUZKANAMIŞ, Editor, ON İKİ LEVHA YAYINCILIK, İstanbul, pp.219-250, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: ON İKİ LEVHA YAYINCILIK
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.219-250
  • Editors: ŞAFAK EVRAN TOPUZKANAMIŞ, Editor
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Müdafi yardımından yararlanma hakkı, suç ithamı yöneltilen bir
kimsenin karşı karşıya kaldığı ceza muhakemesi sürecinde sahip olduğu
diğer hakların yanında özel bir öneme sahiptir. Kendisi de bir hukukçu
olan müdafi, hukuk düzeni içerisinde müvekkilinin karşılaşabileceği olası
durumlara karşı bilgi sahibi olup, onun savunmasını uygun bir stratejiyle
hazırlayabilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin dahil olduğu Kıta Avrupası Hukuk Siste-
mi ile ciddi farklılıklar taşıyan Anglosakson Hukuk Sistemine mensup
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) de suç ithamı altında bulunan ki-
şilerin müdafi yardımından yararlanması hakkı kabul edilmiştir. Bu hak,
ABD Anayasası’nın bir parçası olan Haklar Bildirgesi’nde düzenlenerek
federal düzeyde Anayasal bir temele kavuşturulmuştur. Ayrıca eyalet ana-
yasalarında ve çeşitli kanunlarda da bu hak düzenlenmiştir. Müdafi yardı-
mından yararlanmaya ilişkin çeşitli hususlar ise içtihatlar yoluyla gelişti-
rilmiştir. ABD Hukukunda şüphelinin veya sanığın savunmasını üstlenen
avukata “defense attorney” veya “defense counsel” gibi isimler verilmektedir.
Bu nedenle çalışmamızda, savunma avukatının hukukumuzdaki karşılığı
olan “müdafi” kavramı tercih edilmiştir.