Selüloz Esaslı Tekstil Maddelerinin Biyobozunurluğu Ve Toprağa Gömme Testi


Creative Commons License

ÜÇGÜL İ., ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ D., ELİBÜYÜK U.

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.60-67, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Many of the past to the present textile cellulosic fibers are used. These fibers are believed to be biodegradable and environmentally friendly. This was done in order to prove the idea burying test the soil for 100% cotton gauze. This test is planted in the soil next to the plants, some of the contributions given by the degradation of the soil samples were analyzed cellulose made of grass seed. Built-in test and control groups made conditions of germination are given in detail. In addition to the definition of cellulose in this study, the chemical formula, cellulosic fibers and classification, the biodegradation of textile materials, has been touched on issues that impact on the biodegradation of how the structure of cellulosic fibers

Geçmişten günümüze tekstil ürünlerinin birçoğunda selülozik lifler kullanılmıştır. Bu liflerin biyobozunur ve çevre dostu olduğu düşünülmektedir. Bu düşüncenin kanıtlanması amacıyla %100 pamuklu gazlı bez için toprağa gömme testi yapılmıştır. Bu testin yanında toprağa ekilen bitkilerin, selülozun toprakta bozunmasına verdiği katkı içinde numunelerin bazılarına çim ekimi yapılarak incelenmiştir. Yapılan kontrol gruplarının gömme testi ve çimlenme koşulları ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada selülozun tanımına, kimyasal formülüne, selülozik elyaflar ve sınıflandırılmasına, tekstil maddelerinin biyobozunurluğuna, selülozik liflerinin yapısının biyobozunurluğa nasıl etki ettiği konularına da değinilmiştir