Immunolocalization of Atrial Natriuretic Peptide and C-Type Natriuretic Peptide In Healthy and Pre-Eclamptic Human Placenta


Creative Commons License

ÇINAR K., Erekli Ö., Öztop M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.30, pp.19-23, 2019 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-23
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to determine the immunohistochemical distribution of atrial natriuretic peptide (ANP) and C-type natriuretic peptide (CNP) in normal and pre-eclamptic human placentas. Tissue samples from maternal and fetal parts of pre-eclamptic (n:6) and healthy human placentas (n:6) were subjected to routine tissue processing. Avidin-biotin-peroxidase complex (ABC) immunohistochemistry was applied to formalin-fixed, paraffin-embedded placenta sections collected onto poly-l-lysine slides to demonstrate ANP and CNP expression. Immunohistochemistry revealed immunoreactivity for ANP and CNP in fetal and maternal tissues. On the fetal side of the preeclampsia group, strong ANP and CNP immunoreactivity were detected in the amniotic epithelium, fetal vessels, villous syncytiotrophoblast plate, villous vascular endothelial cells and smooth muscle cells than the healthy group. On the maternal side of the pre-eclampsia group, decidual cells exhibited lower ANP and CNP immunoreactivity than healthy group. These data indicate that increased ANP and CNP expression relating to preeclampsia might serve as a compensatory function to properly maintain uteroplacental perfusion and fetal development during pregnancy.
 


Sağlıklı ve Pre-Eklampsili İnsan Plasentasında Atrial Natriüretik Peptid ve C-Tip Natriüretik Peptidin İmmunolokalizasyonu
Bu çalışmada sağlıklı ve pre-eklampsili insan plasentalarında atrial natriüretik peptid (ANP) ve C-tip natriüretik peptidin (CNP) immunohistakimyasal dağılımlarının belirlenmesi amaçlandı. Pre-eklampsili (n:6) ve sağlıklı insan plasentalarının (n:6) maternal ve fötal kısımlarından alınan doku örnekleri rutin doku işleme sürecinden geçirildi. ANP ve CNP ekspresyonunu göstermek için poli-lizinli lamlar üzerine alınan kesitlere avidin-biyotin-peroksidaz kompleks (ABC) yöntemi uygulandı. İmmunohistokimya, fetal ve maternal dokulardaki ANP ve CNP immunoreaktivitesini ortaya çıkarıldı. Pre-eklampsili grubun fötal tarafındaki amniyon epitelinde, fötal kan damarlarında, villöz sinsitiyotrofoblast hücrelerinde, villöz damar endotel hücrelerinde ve düz kas hücrelerinde sağlıklı gruba göre güçlü ANP ve CNP immunoreaktivitesi saptandı. Maternal tarafındaki desidual hücrelerde ise sağlıklı grubuna nazaran daha zayıf ANP ve CNP immunoreaktivitesi gözlendi. Bu sonuçlar, pre-eklampsili ile ilgili olarak artan ANP ve CNP ekspresyonunun gebelik sürecinde utero-plasental perfüzyon ve fötal gelişimin uygun bir şekilde devam etmesi için telafi edici bir fonksiyon görebileceğini akla getirmektedir.