Rehabilitation in a facial scar patient combining preprosthetic technique: A case report


YAZICI T. , FINDIK Y. , ŞENTÜRK M. F.

22. TAOMS ULUSLARARASI KONGRESİ, 19 - 22 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri