Integration of Cultural Tourism with Rural Tourism: Example of Buttoned Houses


Ongun U., Çuhadar M., Gövdere B.

3. International Rural Tourism and Development Congress, Muğla, Turkey, 13 February - 15 August 2019, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30

Abstract

Akseki-İbradı region located in Antalya is one of the rare settlements that have original civil architectural features and also can be survived since today. The buildings with button constration structure technique in the region have an important potential if they are integrated with rural tourism within the scope of cultural tourism. These structures and unique cultural values of the region make to develop socio-cultural and economic aspects of the region possible. The aim of this study is to evaluate the region within the scope of tourism and to investigate whether it has an effect on regional development with taking into account of historical, cultural and touristic values . This study has an qalitative concept and in-depth interview technique was used for a data collection. With addition to that data was also used with site observation and secondary sources. In Akseki-İbradı, because of the fact that the young population had left the area for various reasons, most of the houses were abandoned and destroyed. Especially starting and developing the tourism area can cause increasing of employment and employment opportunities, it is possible to get population back to the region. As a resultof these, it is thought that the development of tourism in this region can accelerate regional development and important

Antalya ili Akseki-İbradı bölgesi, özgün sivil mimari özelliklerini barındıran ve tarihsel dokusu bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş ender yerleşimlerden biridir. Bölgedeki “düğmeli yapı” tekniğine sahip yapıların kültür turizmi kapsamında kırsal turizm ile entegre edildiği takdirde önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Bu yapılar ve özgün kültürel değerleri sayesinde bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan gelişebilmesi mümkündür. Sahip olduğu tarihi, kültürel ve turistik değerlerin zenginliğinden hareketle, bu çalışmada bölgenin turizm kapsamında değerlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, veri toplama ve analiz aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Ayrıca yerinde gözlem ve ikincil kaynaklardan veriler elde edilmiştir. Akseki-İbradı beldelerinde, zaman içerisinde genç nüfusun çeşitli nedenlerle bölgeyi terk etmesinden dolayı çoğu yapılar terk edilmiş ve harap durumdadır. Özellikle turizmin gelişmesi ile meydana gelebilecek iş ve istihdam olanaklarının artmasıyla birlikte, bölgeye geri dönüşün sağlanması ve hatta dışarıdan göç alması mümkündür. Sonuç olarak; bölgede turizmin gelişmesinin, bölgesel kalkınmayı hızlandırabileceği ve dolayısıyla önem arz ettiği düşünülmektedir.