Bölgesel Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’de Kalkınma Planlarına Yansımaları Kalkınma Planlarının Yeni Teoriler Açısından Değerlendirilmesi


DULUPÇU M. A. , ÜNLÜ H., SUNGUR O.

6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), Turkey, 3 - 05 November 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey