Su Kirliliği’ne Neden Olan Patojen Mikroorganizmalar.


SOFU A. , KADIPAŞAOĞLU F. Y.

III. Uluslararası Globallaşma Prosesinde Su Ehtiyatlarından İstifade ve İnteqrasiyalı İdare Etme Kongresi, Bakü, Azerbaycan, 2006, 5 - 07 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text