Eleştirel Düşünme Becerileri ile Kariyer Uyum Yetenekleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma


GÜNAY Ö., ÇARIKÇI İ. H.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.427-440, 2018 (Peer-Reviewed Journal)