In the light of fossil pollen and geochemical (μ-XRF) analysis paleovegetation and paleoclimate of Yelten Marsh (Antalya-Korkuteli-Türkiye) and its surroundings for the last 2100 years


Şenkul Ç., Bozkurt Y., Ünlü Y.

Türk Coğrafya Dergisi, no.81, pp.141-156, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17211/tcd.1158654
  • Journal Name: Türk Coğrafya Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.141-156
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Yelten Marsh (1670 m) is located in Korkuteli district of Antalya. This study is a paleovegetation study conducted in Southwest Anatolia and aims to determine the paleovegetation and paleoclimate structure of the last ~2100 years. In this context, 48 cm sediment core was taken from Yelten Marshes and according to the results of the radiocarbon dating analysis, it was found that the age of the base was 2.157 (Cal BP). 32 fossil pollen analyzes were made on the sediment core and the results were converted into diagrams. In the resulting diagram, three main and three subzones were determined. The total ratio of woody/wood taxa (AP; arboreal pollen) between zones varied between 98% and 85.1%. Among the fossil pollen findings, Pinus sp., Juniperus sp., Quercus sp. are important AP taxa. Asteraceae, Amaranthaceae and Lactuaceae were important taxa in NAP (non-arboreal pollen) representing herbaceous taxa. In addition, μ-XRF analyzes were applied on the core, graphs of the μ-XRF data were drawn and paleoclimate changes were revealed. As a result of the analyzes, similarities with the characteristics of four different global climate periods (Roman Warm Climate Period, 1400 Cold Climate Period, Medieval Warm Period and Little Ice Age) were determined in the region. In the last 2 thousand years, forest existence is quite dominant in the vegetation structure. As a result, the data obtained were compared with the results of previous research in Southwest Anatolia, and information on the change of climatic conditions, land use and vegetation structure during the Roman, Byzantine Empire, Seljuk and Ottoman Empire periods was obtained.

Yelten Sazlığı (1670 m) Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yer almaktadır. Bu çalışma Güneybatı Anadolu’da yapılan paleovejetasyon çalışması niteliğinde olup son ~2100 yıllık paleovejetasyon ve paleoiklim yapısını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Yelten Sazlığı’ndan 48 cm sediman karotu alınmış ve radyokarbon ile tarihlendirme analizi sonucuna göre taban yaşının 2.157 (Kal GÖ) olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Sediman karotu üzerinde 32 adet fosil polen analizleri yapılmış ve sonuçları diyagrama dönüştürülmüştür. Elde edilen diyagramda üç ana ve üç alt zon belirlenmiştir. Zonlar arasında odunsu/ağaç taksaların toplam oranı (AP; arboreal polen) %98 ile %85,1 arasında değişim göstermiştir. Fosil polen bulguları içerisinde Pinus sp., Juniperus sp., Quercus sp. önemli AP taksalarıdır. Otsu taksaları temsil eden NAP (non-arboreal polen) içerisinde ise Asteraceae, Amaranthaceae ve Lactuaceae önemli taksalar olmuştur. Ayrıca karot üzerinde μ-XRF analizleri uygulanmış μ-XRF verilerinin grafikleri çizilmiş ve paleoiklim değişimleri ortaya koyulmuştur. Analizler sonucunda bölgede dört farklı küresel iklim döneminin (Roma Sıcak İklim Dönemi, 1400 Soğuk İklim Dönemi, Ortaçağ Sıcak Dönemi ve Küçük Buzul Çağı) özellikleri ile benzerlikler tespit edilmiştir. Son 2 bin yıllık süreç içerisinde vejetasyon yapısında orman varlığı oldukça baskındır. Sonuç olarak elde edilen veriler Güneybatı Anadolu’da daha önce gerçekleştirilen araştırma sonuçları ile karşılaştırılarak Roma, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu ve Osmanlı Devleti döneminde iklim koşulları, arazi kullanımı ve vejetasyon yapısının değişimine dair bilgiler elde edilmiştir.