IS MINIMALISM A MEANINGFUL LIFE?: MINIMALIST PRACTICES IN THE WORLD AND TURKEY


Kükrer M.

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.32, pp.321-340, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract


Bu makalede, Amerika Birleşik Devletleri’nde internet sayfaları üzerinden başlayarak yayılan ve alternatif bir hayat tarzını öneren minimalizm akımının ne olduğu ve Türkiye’de sosyal medya uzamları üzerinden nasıl tezahür ettiği, eklemlenme biçimleri ve söylemsel pratikleri ele alınıyor. İnsanın temel ihtiyaçlarının neler olduğunu belirlemesi ve geri kalan her şeyi hayatından çıkarması fikri üzerine kurulan minimalizmde, gerekli olmayan her şey lüks ve boşa harcama olarak görülür. Bu bakıştan hareketle minimalizmin, kişilerin kendi hayatları için neyin gerekli olduğuna karar verebilecekleri bir farkındalık geliştireceği düşünülür. Bu çalışmada ise son zamanlarda dünyada sıkça karşılaşılan minimalist pratikler ve bu pratiklerin işaret ettiği yaşam tarzının anlamı tartışmaya açılıyor. Bu kapsamda önce, “hayatın anlamı nedir?” sorusu konu ediliyor. Sonrasında çok satan minimalist yazarların ortaya koydukları “anlamlı yaşamın” örüntüleri, eleştirel bir süzgeçten geçirilerek sunuluyor. Diğer yandan da bu fikirlerin Türkiye’deki tezahürleri ele alınıyor. Nihayetinde minimalist bir yaşamın olası anlamları ve Türkiye’deki eklemlenme biçimleri yorumsamacı bir perspektiften inceleniyor.