ELMAS TEL KESME MAKİNASININ VERİMLİLİĞİNİN MADEN ÜRETİM ENDEKSİ İLE GELİŞTİRİLMESİ


Karaabat Varol M., Saraç M. S.

10. ULUSLARARASI MERMER VE DOĞALTAŞ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 13 - 14 December 2019, pp.176-187

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176-187
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde mermer ve doğal taş sektörü gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. Mermere olan talep arttıkça, blok üretimini hızlandırmak öncelikli hedef olmaktadır. Mermer ocaklarında amaç, mümkün olduğunca kırıksız ve çatlaksız blok üretmektir. Mermercilikte teknoloji geliştikçe üretim makinaları da gelişmektedir. Elmas tel kesme ile üretim mermer ocaklarında en yaygın kullanılan sürekli bir üretim yöntemidir. Bu çalışmada, Burdur’daki bir mermer ocağında kullanılan Elmas Tel Kesme Makinasının verimliliğini arttırmak için endüstride sıklıkla kullanılan Toplam Ekipman Etkinliği (TEE) metodundan yola çıkılarak geliştirilen Maden Üretim Endeksi metodu uygulanmıştır. Bu kapsamda sahada; ekipmanın kesime hazırlık süresi, kesim süresi, ek alma sayısı ve süresi, planlı duruş süresi (yemek, hafta tatili), plansız duruş süresi (arıza), boşta bekleme süresi, hız kayıpları (bakım-onarım, vb.) gibi süreler vardiya boyunca günlük olarak tutulmuştur. Elde edilen veriler kullanılarak ekipmanın Kullanılabilirlik, Performans ve Kullanım parametreleri değerlendirilmiştir. Tecrübe sahibi kişilere yapılan anketler sonucunda parametrelerin ağırlıkları istatistiksel olarak belirlenmiş ve Maden Üretim Endeksi hesaplanmıştır. Böylece kullanılan ekipman/ekipmanların hangi parametresinin ne kadar etkili olduğu, eksik/problemli olan kısmın nerede olduğu ve performans ölçümü açısından hangi parametredeki değişikliğin ekipmandaki verimliliği nasıl arttıracağı incelenmiştir.