The Power of Free Over Compulsive Purchasing Behavior


Creative Commons License

Yiğit A. G.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.205-216, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18026/cbayarsos.874134
  • Journal Name: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.205-216

Abstract

Rasyonel birey varsayımı altında tüketici davranış modelleri, bireylerin, fizyolojik veya psikolojik gerginliklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için ihtiyaç duyulan ürünleri satın aldığını savunmaktadır. Ancak bireylerin karar aşamasında birden fazla uyarıcıya maruz kalması, duygusal ve dürtüsel değişkenlerin varlığı ile bireyler her zaman doğru hesaplanabilir ve rasyonel kararlar alamamaktadrır. Ayrıca tüketim kültüründe meydana gelen değişmeler beraberinde anormal tüketim davranışlarını da getirmektedir. Bu davranışlardan biri olan kompulsif satın alma davranışı çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada amaç, çevrimiçi alışveriş esnasında kompulsif satın alma düzeyi ile satın alma niyeti arasındaki ilişkinin kargo seçenekleri karşısında değişip değişmediği araştırılmasıdır. Bu amaçla, çalışmanın örneklemi, Z kuşağına mensup bireylerden oluşmaktadır. Kompulsif Satın Alma ve Satın Alma Niyeti Ölçeklerinden faydalanılarak hazırlanan anketler 128 kişiye uygulanmıştır. Yapılan Fark ve Korelasyon Testleri sonucuna göre bedava kargo seçeneğinde kompulsif satın alma eğilimi ile satın alma niyeti arasında pozitif yönlü düşük bir ilişki; ücretli kargo seçneğinde ise istatistiksel olarak anlamlı olmayan negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.