Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği


AKÇAKANAT T., MÜCEVHER M. H. , ÇARIKÇI İ. H.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.137-153, 2014 (Peer-Reviewed Journal)