Cypermethrin’in Balarısı (Apis mellifera) ve Yaban arısı (Vespula germenica) üzerine etkileri


Creative Commons License

KARAHAN A., KUTLU M. A. , KARACA İ.

Arıcılık Araştırma Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-8, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Arıcılık Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-8

Abstract

 

The bees because of contributions to ecosystem are important for the survival of the plants and living organisms in the nature. In this study was researched the cause of the decline in bee populations in recent years. For this purpose, effects of Cypermethrin on two ecotypes of honey bee (Apis mellifera anatoliaca and Apis mellifera caucasica) and German wasp (Vespula germanica) were examined.

In this study, the label dose of Cypermethrin (40 ml / 100 L water) and 6 different doses (20, 10, 5, 2.5, 1.25 ml/100 L water) diluted with 50% were given to bees by orally. The alive and dead bees were controlled every 12 hours. Syrup without pesticide was used in the controls.

As a result, life span of bees was increased depending on the doses used. German wasp’s life span was shorter than that honeybee. Relationship between pesticide doses and life times has been linear. Regression coefficients for Vespula germanica, Apis mellifera anatoliaca and Apis mellifera caucasica were calculated as R2 = 0.936, R2 = 0.845 and R2 = 0.866, respectively.

 

Doğadaki bitki ve canlıların neslini devam ettirebilmesi için hayati önem arz eden arıların ekosisteme yaptığı katkılardan dolayı yaşamda kalmaları önem arz etmektedir. Son yıllarda meydana gelen arı popülasyonlarındaki azalmanın araştırıldığı bu çalışmada tarımsal alanlarda yaygın olarak kullanılan Cypermethrin etken maddeli tarımsal savaş ilacının bal arısının iki ekotipi (Apis mellifera anatoliaca and Apis mellifera caucasica) ve Avrupa ve ülkemizde yoğun olarak bulunan yaban arılarından olan Avrupa eşek arısı (Vespula germanica) üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Çalışmada arıların gerçek hayatta maruz kalacakları Cypermethrin’in tarımsal alanlarda yaygın olarak kullanılan 40 ml /100 L su etken madde miktarı ve bu miktardan %50 oranında seyreltilerek hazırlanan altı (20 ml /100 L su, 10 ml /100 L su, 5 ml /100 L su, 2,5 ml /100 L su, 1,25 ml /100 L su) ayrı doz kullanılmıştır. Pestisitin farklı dozları arılara uygulanmış ve her 12 saatte bir kontrol edilerek arıların öldüğü süreler kaydedilmiştir. Kontrol grubu arılara ise ilaçsız 2 Molar şurup verilmiş ve ilaçlı doz ile beslenen arılar ile yaşam süreleri arasındaki fark belirlenmiştir.

Sonuçta, kullanılan dozlara ve kontrol grubuna bağlı olarak pestisit uygulanan tüm arıların yaşam süresi kısalmıştır. Yaban arılarının doza bağlı olarak yaşam süresi bal arılarınınkine göre daha kısa olmuştur. Kullanılan ilaç dozu ile yaşam süresi arasında doğrusal bir ilişki bulunmuş ve bu ilişki katsayıları yaban arısında, bal arısının Anadolu ve Kafkas tipinde sırasıyla R2 = 0.936, R2 = 0.845 ve R2 = 0.866 olarak hesaplanmıştır.