Büyük Hacimli Rotifer (Brachionus plicatilis O. F. Müller, 1758) Kültürlerindeki Aerobik Bakteriyel Floranın Kantitatif Tayini


SAVAŞ S., Gökpınar Ş.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, vol.19, pp.97-103, 2002 (Peer-Reviewed Journal)