Türkiye’deki Ticaret Eğitimine Katkısı Bağlamında "İktisâd-ı Ticârî" Dersi ve Kitabı Üzerine Bir İnceleme


Özkul A. S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.29, pp.311-326, 2017 (Peer-Reviewed Journal)