KEMALİYE CEVRESİNDE Pg Sg SOĞURULMASI VE YENİ MAGNİTÜD FORMÜLÜ


AYDIN U., ŞAHİN Ş.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.16, no.1, 2012 (Peer-Reviewed Journal)