Cerrahi girişim geçiren hastaların bakım bağımlılığı durumlarının bakım algısı, sosyodemografik ve klinik özellikler açısından incelenmesi


BAKSİ A. , GENÇ H.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)