Cerrahi girişim geçiren hastaların bakım bağımlılığı durumlarının bakım algısı, sosyodemografik ve klinik özellikler açısından incelenmesi


BAKSİ A., GENÇ H.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)