A Conceptual Evaluation of Early Internationalization


Sarıkaya O.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.23, pp.456-480, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to make a conceptual evaluation that will form a general framework on what the concept of early internationalization means, what elements it is related to and how it is investigated by researchers. In this context, an international literature-oriented review was carried out. The results of the study show that the concept of early internationalization is considered together with many concepts such as manager/founder-oriented characteristics, networks, cultural influences, government policies, firm size, technology/R&D intensity, niche positioning of the job, flexibility, and exchangeability of resources. In addition, according to the studies, the phenomenon of early internationalization can positively affect many factors related to companies and can often give positive outputs for companies. In recent years, it has been seen that many entrepreneurial firms have internationalized early despite their limitations, and this situation increases the importance of examining the related concept. With this study, it is anticipated that the understanding of this important concept, which has been overlooked in the domestic literature, can be improved and contribute to new research. 

Bu çalışmanın amacı, erken uluslararasılaşma kavramının neyi ifade ettiği, hangi unsurlarla ilişkili olduğu ve araştırmacılar tarafından nasıl ele alındığı gibi konularda genel bir çerçeve oluşturacak kavramsal bir değerlendirme yapmaktır. Bu doğrultuda, yabancı literatür odaklı bir inceleme gerçekleştirilmiştir. İnceleme sonuçları, erken uluslararasılaşma kavramının yönetici/kurucuya yönelik özellikler, ağlar, kültürel etkiler, devlet politikaları, firma büyüklüğü, teknoloji/ar-ge yoğunluğu, işin niş konumlandırılması, kaynakların esnekliği ve takas edilebilirliği gibi birçok kavramla birlikte ele alındığını göstermektedir. Ayrıca, yapılan incelemelere göre erken uluslararasılaşma olgusu firmalara ilişkin birçok unsuru olumlu etkileyebilmekte ve firmalar için çoğu zaman olumlu sonuçlar verebilmektedir. Son yıllarda çok sayıda girişimci firmanın sınırlılıklarına rağmen erken uluslararasılaştıkları görülmekte, bu durum ise ilgili kavramın incelenmesini önemini artırmaktadır. Bu çalışmayla, özellikle yerli literatürde göz ardı edilmiş bu önemli kavrama ilişkin anlayışın geliştirilebileceği ve yeni araştırmalar için katkı sağlanabileceği öngörülmektedir.