Biphosphonates induced osteonecrosis of the jaw treatment with platelet rich Fibrin: a case report


YAZICI T. , KOLDAŞ M. A. , KOÇER G. , ŞENTÜRK M. F.

21. TAOMS ULUSLARARASI KONGRESİ, 18 - 22 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri