Isparta Geleneksel Müzik Kültürünün İzleri: Hüseyin Karatürk


Creative Commons License

Yıldız D., Mutlu Yıldız Y. (Editor)

Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları
  • City: Ankara

Abstract

Isparta Geleneksel Müzik Kültürünün İzleri: Hüseyin Karatürk başlıklı bu proje somut olmayan kültürel mirasın kaybolmaması, değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik için kayıt altına alınması amacıyla yapılan bir sosyal sorumluluk projesidir. Projenin amacı somut olmayan kültürel mirasın en önemli unsurlarından biri olan geleneksel müzik kültürünün kayıt altına alınması, günümüz müzik teknolojisi olanaklarıyla işlenmesi ve yayınlamasıdır. Çünkü toplumların tarih boyunca biriktirdikleri deneyim ve geleneklerin devamlılığını ve geleceğe doğru aktarılmasını sağlamak amacıyla kültür unsurlarına sahip çıkmak gerekmektedir. Bu amaçla proje ile Isparta Geleneksel Müzik Kültürünün önemli taşıyıcılarından biri olan Senirkentli Hüseyin Karatürk’ün kaynaklık ettiği eserler, kendi icrası ile kayıt altına alınarak işlenmiş ve eserleri notaya alınarak proje ile aynı ismi taşıyan bir kitap halinde yayınlanmıştır. Ayrıca Isparta Geleneksel Müzik Kültürünün İzleri: Hüseyin Karatürk isimli kitapta yer verilen QR kodlar aracılığı ile kaynak kişinin kendi sesi ve sazı ile icra ettiği eserlere ve yine kendi icrasının çeşitli enstrümanlarla zenginleştirilerek oluşturulmuş kayıtlarına erişim imkânı sunulmuştur. Böylelikle kaynak kişiden kayıt altına alınan eserler bir müzik albümü olarak dijital ortamda (YouTube) yayınlanmıştır. Proje bu yönüyle hem halk kültürü araştırmacılarının faydalanabileceği bir kaynak olmuş hem de toplumun çeşitli kesimleri tarafından icra edilebilir, dinlenebilir bir esere dönüşmüştür.