Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Aile İşlevleri, Psikolojik Dayanıklılık ve Madde Kullanımının İncelenmesi


Çiftçi Arıdağ N., Kara E.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.2, pp.486-499, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.15345/iojes.2017.02.014
  • Journal Name: International Online Journal of Educational Sciences
  • Journal Indexes: IBZ Online, EBSCO Education Source, Education Abstracts, Educational research abstracts (ERA), ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.486-499

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde, aile işlevleri, psikolojik dayanıklılık ile, sigara, alkol ve maddenin kötüye kullanımını incelemektir. Madde kullanımı gençlerde giderek küçük yaşlarda ve üniversite öğrencilerinde giderek artmaktadır. Bu alışkanlıkların kazanılması ya da koruyucu faktörlerin temelleri ailede atılmaktadır. Olumsuz alışkanlıklar çocuk yaşta kazanılıp yetişkinliğe kadar geçen süreçte devam etmektedir. Bu nedenle ailenin tutumu, çocukların ya da gençlerin aile işlevlerini olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerinde önemlidir. Aile işlevlerini sağlıklı değerlendiren bireylerin psikolojik açıdan da dayanıklılık göstermesi ve sigara, alkol ya da uyuşturucu maddelerin kötüye kullanılması davranışlarının düşük olacağı beklenmektedir. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ile ailelerini değerlendirmeleri arasındaki ilişki ve madde kullanımına etki eden bazı bireysel değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmada, 220 üniversite öğrencisi Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ve Aile Değerlendirme Ölçeğini cevaplamışlardır. Çalışma grubunu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 2014-2015 akademik yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, sigara kullanımı ile aile işlevleri alt boyutları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Ayrıca, sigara ve alkol kullanımı ile cinsiyet arasında da farklılık olduğu saptanmıştır. Yapılan ANOVA istatistik analizi sonucunda da öğrencilerin devam ettiği fakülteler ile aile işlevleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Ancak, araştırma sonucunda maddenin kötüye kullanımı ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.