A Research on the Investigation of Outdoor Noise of Some PrimarySchools in Isparta City Center, Turkey


Onay B., Kuş Şahin C.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.859-870, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.24011/barofd.899507
  • Journal Name: Bartın Orman Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.859-870
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Schools are areas where the students are received education and develop their future. In order to be followinghealthy progress in education, school gardens, are a buffer between the outdoor space and the school. Schoolgardens, which are considered as one of the urban open green space units; children use in and out of school time,which relieves cities to some extent. Since school gardens are areas where children both get education and spendtime in their free time, usage density is quite high. Therefore, it is necessary to minimize the environmentalproblems to be experienced in and around the school gardens. In this study, the noise levels of selected four officialprimary schools’ gardens, located in Isparta city center and their surroundings were measured and noise maps wereprepared with measured results. While determining the schools, the distance from city center, student populations,the size of the garden and usage of surroundings have been taken into account. The measurements were madeduring education in progress between 8.30-17.00 in weekdays for five min. of durations. However, an attentionwas considered that measurements were made in same location but different day and hours. The experiments wereconducted at selected points for three measurements that during break time in schoolyard, during break time outof schoolyard and during class time. The collected data were compared with WHO suggested noise level limits forschoolyard surroundings. At the end of study, all selected school’s Leq values were found to be higher than 55dB(A). Due to the fact that the measured values are above the noise limits (55 dB) which suggested by WorldHealth Organization (WHO) for schools, it was concluded that precautions should be taken in school environments.
Okullar; öğrencilerin eğitim aldıkları ve geleceklerini şekillendirdikleri alanlardır. Okullarda eğitimin sağlıklı birşekilde devam edebilmesi için okul bahçeleri, dış mekanla okul arasında tampon görevi görmektedir. Kentsel açıkyeşil alan birimlerinden birisi olarak kabul edilen okul bahçeleri; çocukların okul zamanı içinde ve dışındakullandıkları, kentleri açık yeşil alan bakımından bir miktar da olsa rahatlatan alanlar olarak gösterilmektedir. Okulbahçeleri, çocukların hem eğitim aldıkları hem de serbest zamanlarında vakit geçirdikleri alanlar olduğu içinkullanım yoğunluğu oldukça fazladır. Bu yüzden, okul bahçelerinde ve çevresinde yaşanacak çevre sorunlarınınen aza indirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Isparta kent merkezinde seçilen 4 resmi ilkokulda okul bahçesindeve bahçe dışında, gürültü düzeyinin belirlenmesi amacıyla ölçümler yapılmış ve ölçüm verilerinden yararlanılarakgürültü haritaları hazırlanmıştır. Çalışma yapılacak olan okulların belirlenmesinde; kent merkezine yakın olmaları,öğrenci sayıları, bahçe büyüklükleri ve çevresindeki kullanımlar dikkate alınmıştır. Ölçümler, okullarda eğitimöğretimin devam ettiği hafta içi ve 08.30-17.00 saatleri arasında 5 dakika süre boyunca yapılmıştır. Ölçümlerin hernoktada farklı gün ve saatlerde alınmasına dikkat edilmiştir. Ölçümler için her okulda teneffüste bahçe içinde,teneffüste bahçe dışında ve ders esnasında bahçe dışında olmak üzere belirlenen noktalardan üç ölçüm yapılmıştır.Elde edilen sonuçlar, WHO tarafından belirlenen okul bahçeleri çevresindeki gürültü sınır değerleriylekarşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, tüm okullarda Leq değerinin 55 dB(A) üzerinde olduğu görülmüştür. Budeğerin WHO tarafından belirlenen okul bahçeleri çevresindeki gürültü sınır değerinin (55 dB(A)) üzerinde olmasınedeniyle, okul çevrelerinde önlem alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.