OSMANLI SU MEDENİYETİNİN BİR TEMSİLCİSİ: ALDANZADE HACI OSMAN ÇEŞMESİ VE ONARIMI


Şimşek Tolacı S., Karagöz M. A.

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.5, pp.129-144, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Çeşme yapıları Türklerin tarih boyunca meydana getirdikleri imar faaliyetlerinden bir tanesidir. Toplumun temel ihtiyaçlarından olan su gereksiniminin devlet ya da hayırseverler eliyle karşılanması farklı dönemlerde farklı tipte çeşme yapılarının inşa edilmesini sağlamıştır. Isparta il merkezinde 20. yüzyıla kadar çok sayıda çeşme yapısı bulunurken, bunlardan çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Kentte bulunan Aldanzade Hacı Osman Çeşmesi de bunlardan bir tanesidir. Osmanlı Döneminde İnşa edilmiş olan yapı, basit mahalle/sokak çeşmeleri tipolojisine dâhil edilebilecek kültürel miras değerlerimizdendir. Çalışma kapsamını, çeşitli nedenlerde hasar gören bu yapının onarımının gerçekleşmesi için gerekli projelendirme aşamaları ve uygulama sonucu oluşturmaktadır. Uygulama öncesinde analitik rölöve çalışması, restitüsyon ve restorasyon projeleri, müdahale uygulama önerileri hazırlanmış, geliştirilmiştir. Verilerin toplanması ve değerlendirilebilmesi için gerekli olan literatür araştırmaları, ölçümleme ve krokilendirme dahil olmak üzere gerekli tüm alan çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan çalışmalar, projeler ve raporları müdahale yöntemleri ve fotoğraf albümü ile birlikte ilgili kurula (Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü) sunulmuş, onaylanan proje sonrasında yapı, gerekli iznin alınması ile Isparta Belediyesi aracılığı ile hasarı oluşturan ilgili firma tarafından, proje dâhilinde, en az müdahale ile onarılmıştır. Böylece inşa edildiği dönemin izlerini taşıyan ve sahip olduğu bozulmalarında giderilmesi ile özgünlük değeri artan tescilli bir eser daha gerçek sahipleri olan mahalle kullanıcısına, tarihsel süreçte belleklerinde yer aldığı şekli ve özgün işleviyle yeniden sunulmuştur.