Determination to leaf and flower volatile components of natural sage taxa (Salvia Spp.) of Murat Mountain (Kütahya-Gediz)


Creative Commons License

Özdek İ., Fakir H.

Turkish Journal of Forestry, vol.20, no.4, pp.433-439, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.18182/tjf.571536
  • Title of Journal : Turkish Journal of Forestry
  • Page Numbers: pp.433-439

Abstract

In this study, it was aimed to determine volatile components in leaves and flowers in different collecting periods of sage (Salvia L.) taxa that have natural distribution in Mount Murat in Gediz district in Kütahya province. As result of field studies which were performed between 2016-2017, it was identified to distribution of Salvia verbenaca, Salvia verticillata, Salvia candidissima subsp. occidentalis, Salvia virgata, Salvia sclarea, Salvia frigida, Salvia bracteata taxa in this district. The aim of determining to volatile components, leaves and flowers were dried at room temperature and volatile components were detected by GC-MS equipment. In the end of analyses, 34 volatile components were detected for S. sclarea; 27 for S. candidissima subsp. occidentalis; 30 for S. verticillata; 39 for S. virgata; 33 for S. frigida; 31 for S. verbenaca and also 38 for S. bracteata. Main components were Linalyl acetate (%84,83), Linalool (%2,47) and β -Myrcene (%2,27) for S. sclarea, γ- terpinene (%28,76), Sabinene (%20,26) and Linalool (%11,26) for S. candidissima subsp. occidentalis, Benzofuran-2-one (%40,98), trans-Caryophyllene (%14,42), Geyrene (%8,43) and Methalactone (%) for S. verticillata, α-Pinene (%37,17), 2β-Pinene (%21,4) and Limonene (%10,85) for S. virgata, Linalyl acetate (%44,09), β-Myrcene (%9,26) and β-pinene (%7,87) for S. frigida, Linalyl acetate (%81,70), Linalool (%8,66) and β-Myrcene (%2,73) for S. verbenaca, Phenethyl alcohol (%39,93), α-Copaene (%8,75) and Sabinene (%7,03) for S. bracteata.

Bu çalışmada Kütahya ilinin Gediz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Murat Dağı yöresinde doğal olarak yayılış gösteren Adaçayı (Salvia L.) taksonlarının yaprak ve çiçek uçucu bileşenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yörede 2016-2017 yılları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda Salvia verbenaca, S. verticillata, S. candidissima subsp. occidentalis, S. virgata, S. sclarea, S. frigida, S. bracteata taksonlarının yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Uçucu bileşenleri belirlemek amacıyla yaprak ve çiçekler oda sıcaklığında kurutulmuş, HS-SPME/GC-MS analizi ile uçucu bileşenleri belirlenmiştir. Analizler sonucunda, S. sclarea’da 34; S. candidissima subsp. occidentalis’te 27; S. verticillata’da 30; S. virgata’da 39; S. frigida’da 33; S. verbenaca’da 31 ve S. bracteata’da 38 uçucu bileşen tespit edilmiştir. Temel bileşenler S. sclarea’da Linalyl acetate (%84,83), Linalool (%2,47) ve β-Myrcene (%2,27), S. candidissima subsp. occidentalis’te γ- terpinene (%28,76), Sabinene (%20,26) ve Linalool (%11,26), S. verticillata’da Benzofuran-2-one (%40,98), trans-Caryophyllene (%14,42), Geyrene (%8,43) ve Methalactone (%), S. virgata’da α -pinene (%37,17), 2 β -pinene (%21,4) ve Limonene (%10,85), S. frigida’da Linalyl acetate (%4,09), β - Myrcene (%9,26) ve β -pinene (%7,87), S. verbenaca’da Linalyl acetate (%1,70), Linalool (%8,66) ve β - Myrcene (%2,73) ve S. bracteata’da Phenethyl alcohol (%9,93), α -Copaene (%8,75) ve Sabinene (%7,03) olarak tespit edilmiştir.