Probiyotikler ve Oral Sağlık


AKPINAR O.

2.Uluslararası İnsan Mikrobiyotası Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.74

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.74

Abstract

PP-001 Probiyotikler ve Oral Sağlık
Orhan Akpınar
Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Isparta, Türkiye
İnsan sağlığı açısından, ağız sağlığını korumanın ne kadar önemli olduğu tartışmasız bir gerçektir. Diş ve diş eti hastalıkları diyabet, arterioskleroz, kronik böbrek hastalıkları gibi birçok sistemik hastalık için önemli bir risk faktörüdür. Probiyotikler mikrobiyal florayı dengeleyerek insan sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Günümüze kadar birçok mikroorganizma probiyotik olarak karakterize edilmiştir. En yaygınkullanılan probiyotik türler arasında ise laktobasil ve bifidobakteri cinslerine ait suşlar yer almaktadır. Probiyotik etkiden sorumlu birçok mekanizma mevcut olup tüm mekanizmalar birbiri ile ilişki içerisindedir. Mikrofloranın düzenlenmesi, bağışıklık cevabının düzenlemesi ve metabolik etkiler şeklinde kendini gösterir. Ağız boşluğunda probiyotiklerin etki mekanizması dental plak ile etkileşimi temel alan direk etkiler ve indirek etkiler olmak üzere iki başlık altında değerlendirilmektedir. Bakteri-bakteri etkileşimini içeren direk etki mekanizmalarında, biyofilm ve plak oluşumuna etki, karmaşık ekosistemde yarışmacı rekabet ve besin için yarışma yer almaktadır. Probiyotikler patojen bakterilerce bakteriyel biyofilm oluşumunu engelleyerek ağız içerisinde kendileri bir biyofilm oluştururlar, bakteriyel patojenleri oral dokulardan uzak tutarlar ve karyojenik bakteriler ve periodontal patojenler ile yarışarak ağız hastalıklarına karşı koruyucu bir örtü oluştururlar. Ağız boşluğunda konak-bakteri etkileşimini içeren indirek yaklaşımlarda ise, sistemik bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, lokal bağışıklık üzerine etki, bağışıklık dışı savunma mekanizmalarına etki, mukozal geçirgenliğin düzenlenmesi ve oral mikrofloranın oluşumu üzerine seçici baskı yer almaktadır. Probiyotikler sayesinde mikrobik ortamın normalizasyonu, immun yanıtın ayarlanması ve olumlu metabolik etkilerin diş sağlığına katkı sağlayacağı kesindir. Diş çürüklerinin önlenmesi, periodontal hastalıkların tedavisi, ağız kokusu tedavisi ve ağız boşluğunda bulunan mayalar üzerine olumlu etkilerini gösteren birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışma sonuçlarıyla daha detaylı ve uzun dönem çalışmaların yapılması ve tedavi protokolleri içine yerleşebilmesi için önemli bir temel oluşturulmuştur. Probiyotikler geleneksel tedavi yöntemlerinin maliyetini azaltan, doğal ve yardımcı bir tedavi yaklaşımı olarak tercih edilmektedirler. Probiyotikler ağız ve diş sağlığı açısından pek çok potansiyel faydanın yanında, genel sağlık düzeylerine sağladıkları ek faydalar sağladığından yakın gelecekte daha geniş kullanım alanları bulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ağız sağlığı, diş çürükleri, periodontal hastalıklar, probiyotikler